Naše vinice jsou krásné a úrodné jako naše zem.
Naše krásná a úrodná jižní Morava