VINNÝ SKLEP

1774

vyryto na zdi mého sklepa značí dlouhou tradicí výroby vína, tradici, ve které můžu pokračovat na tomto nádherném místě.
To je motivace v mé práci.